Voor ouders

Ons beleid is vastgelegd in het pedagogisch werkplan dat via de website te downloaden is. We schrijven onder andere over onze werkwijze, ons personeel, uitjes, de rol van de ouders, normen en waarden en gezond- en veiligheid.

Ook lees u op de website over de gezond- en veiligheid, en over de klachtenregeling.
Als u nog vragen overhoudt over Enjoy! Kinderopvang, neemt u dan contact met ons op.