ONZE KIJK OP KINDEREN

Wij willen de kinderen bij Enjoy! het gevoel geven dat ze zich thuis voelen.
We bouwen een warme band op met de kinderen en hun ouders.

ONZE KIJK OP KINDEREN

Wij willen de kinderen bij Enjoy! het gevoel geven dat ze zich thuis voelen. We bouwen een warme band op met de kinderen en hun ouders.

Alle medewerkers hebben een liefde- en begripvolle, warme en geinteresseerde kijk op onze kinderen. We proberen de kinderen te stimuleren door hun te begeleiden bij hun ontdekkingen. Als ze bedenken een waterfabriek te bouwen op het plein, geven we handreikingen en laten ze gebruik maken van diverse materialen. De ontwikkeling, de wereld en de beleving van kinderen is onze leidraad.

Bij Enjoy! zijn we onder andere geinspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia. Reggio Emilia is een stad in Noord- Italie, in de streek Emilia Romagna. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden hier op initiatief van de ouders kindercentra opgericht voor jonge kinderen. In die tijd ging het nog om kinderen van seizoensarbeiders. Het opbouwen van de maatschappij moest beginnen bij het onderwijs aan kinderen. De kinderen moesten leren om zelf kritisch na te denken in plaats van alleen te gehoorzamen. De nasmaak van de oorlog was een voorbeeld van wat er dan ook kon gebeuren.

Loris Malaguzzi (1920-1994), onderwijzer, cultuurfilosoof en politicus was nauw betrokken bij de bouw van de kindercentra. Hij zag en voelde hoe de ouders zich inzette, betrokken waren met hart en ziel. Hij werd een van hen en daarmee de grootste inspirator voor deze nieuwe pedagogische werkwijze. Hij combineerde bestaande pedagogische visies met zijn eigen ideeen en praktijkervaring. In 1963 werd het eerste kindercentrum voor 3 tot 6 jarigen geopend en in 1970 het eerste centum voor 0 tot 3 jarigen.

Nu zijn er in Reggio Emilia meer dan 30 kindercentra. Aan deze centra zijn behalve kinderen, ouders, leidsters, ook een pedagoog, een kunstenaar en een kok verbonden. Elk centrum heeft een centraal plein waar alle kinderen uit alle groepen elkaar kunnen ontmoeten (bij ons kan dit midden in de ruimte). Ook is er een archief, een muzieklokaal en een atelier. De wanden worden gebruikt om werk van de kinderen tentoon te stellen.

De werkwijze die Loris Malaguzzi hanteerde is de insteek geworden waarmee Enjoy! opvang biedt aan de kinderen. De ruimtes zijn licht en open en bieden de kinderen de vrijheid om zelfstandig aan de gang te gaan. Bij de indeling is rekening gehouden met de eigenschap van ieder kind om te ontdekken. Zelfstandigheid en ontdekken staan hier centraal. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen. Door het gezamenlijke eten en drinken als de kinderen uit school komen proberen wij het kopje thee met een koekje moment van thuis te creeren. In de basis willen wij een plek waar ieder kind zich veilig, vertrouwd en geborgen voelt. Ieder kind krijgt bij Enjoy! persoonlijke aandacht en door de ontwikkeling van het kind te volgen proberen wij ook naar de vraag van het kind te luisteren en hier gehoor aan te geven. Binnen de ruimte zijn er genoeg materialen om aan de vraag van het kind te voldoen.