Om aan de verschillende behoeftes van de kinderen te voldoen hebben wij medewerkers met verschillende expertises. De opleidingseisen van onze medewerkers zijn minimaal conform het CAO Kinderopvang.

  • Joy Ellen Bos (leerkracht basisonderwijs, remedial teacher, intern begeleider)
  • Lies Ysbrandy (jeugdpsycholoog/chef)
  • Antoinette Bosman (onderwijsassistent)
  • Carla van Schaik (verpleegkundige, oa eerste hulp)
  • Maike Josseaud (pedagogisch medewerker, achtergrond van Maike is Bouwkunde)
  • Aksana Stahievitch (Piano)
  • Berber van Tatenhove (Office Manager)
  • Sanne Bredt (yogajuf, www.kinderyogatuin.nl)
  • Katoesja Bruinedael (Pedagoog)
  • Marlin de Stuckle (pedagogisch medewerker)

Bij de “kleine” Enjoy! staat Roy Groot samen met Carla van Schaik,  en/of Maike Josseaud op de groep . Dit is de kleutergroep van Enjoy. In deze kleine groep is veel aandacht voor de kinderen die ook pas zijn begonnen op school en wordt er veel gewerkt in het verlengde van de scholen. Meestal gaan de kinderen rond de zes jaar door naar de “grote”. Altijd in overleg met de ouders.

Bij de “grote” Enjoy! staan Lies Ysbrandy, Antoinette Bosman, Katoesja Bruinedael, Carla van Schaik en Maike Josseaud. Hier stromen de kinderen binnen vanaf de “kleine” Enjoy!. De kinderen zijn gewend aan de B.S.O. en kunnen zich beter redden in een grotere groep. De kinderen komen bij de “grote” Enjoy! vanaf ongeveer 6 jaar

Sanne Bredt is eigenaresse van de Kinderyogatuin. Sanne een graag geziene yogajuf voor de kinderen.

Aksana Stahievitch is onze pianolerares en geeft één op één les aan de kinderen. Zij doet dit op een speelse manier waardoor kinderen al snel een nummer kunnen spelen. Twee keer per jaar geven al haar studenten een pianoconcert.

Berber van Tatenhove. Samen met Joy Ellen draagt zij zorg voor heel Enjoy op back office gebied. Ook verrichten zij extra hand- en spandiensten op de groep.

Stagiaires: Wij nemen alleen stagiaires onder onze hoede die een HBO-opleiding volgen en waarbij we het gevoel hebben dat hij of zij past bij ons als team en vooral bij onze kijk op kinderen (zie pedagogisch werkplan)