Om aan de verschillende behoeftes van de kinderen te voldoen hebben wij medewerkers met verschillende expertises. De opleidingseisen van onze medewerkers zijn minimaal conform het CAO Kinderopvang.

Aksana Stahievitch is onze pianolerares en geeft één op één les aan de kinderen. Zij doet dit op een speelse manier waardoor kinderen al snel een nummer kunnen spelen. Twee keer per jaar geven al haar studenten een pianoconcert.

Stagiaires: Wij nemen stagiaires onder onze hoede die een MBO-4, HBO-opleiding of universitaire opleiding volgen en waarbij we het gevoel hebben dat hij of zij past bij ons als team en vooral bij onze kijk op kinderen (zie pedagogisch werkplan)