Nieuwsbrief Herfst 2018

Herfstvakantie 2018

Nog een paar dagen en dan start herfstvakantie.
Als wij het nog niet weten, horen wij graag of jullie leuke kinderen komen in de vakantie. En op welke dagen? Dat kan per mail of op de lijsten die er aanwezig zijn op de groep.

Save the Date!

22 november van 20.00-21.30 uur Enjoy Learning Center

Amsterdamseweg 209 Amstelveen
Thema van de avond is
‘Hoe wij samen kinderen leren op hun eigen pad te blijven of er weer te komen’

Samen met onze partners www.enjoylearningcenter.nl verzorgen wij een avond waar we laten zien hoe wij jullie kinderen helpen verder groeien. Aanmelden kan via administratie@enjoy-afterschool.nl of via enjoykinderopvang@me.com

Stint

Natuurlijk hebben wij allemaal het afschuwelijke nieuws rondom het ongeluk met de Stint in Oss gevolgd. Vooralsnog mag de Stint de weg niet meer op. Zoals aangegeven in eerdere berichtgeving van ons, kiezen wij ervoor om het advies van de Overheid te volgen. In overleg met onze oudergeleding hebben we dit met elkaar afgesproken. Wanneer het advies zal zijn dat de Stint wel weer gebruikt mag worden omdat het na onderzoek een veilig vervoermiddel wordt bevonden, volgen wij dit advies.
Momenteel hebben wij te maken met een logistieke uitdaging. We hebben de scholen om begrip gevraagd wanneer kinderen iets later worden gehaald dan de bedoeling is. We houden jullie op de hoogte wat het verder verloop van deze situatie.

Update nieuwe locatie

We zijn in de laatste fase aangekomen van ons verbouwavontuur van de nieuwe locatie! Inmiddels hebben we elke week een bouwoverleg. De planning voor de komende weken ziet er alsvolgt uit:
-1 november is het BSO gedeelte binnen klaar.
-In de week van 5 november worden de laatste werkzaamheden aan de buitenruimte verricht.
-Half december is onze nieuwe afdeling voor de allerkleinsten ook helemaal klaar.

Zoals bij elke verbouwing hebben ook wij te maken gehad met enkele onvoorziene ‘hobbels’. Dat heeft de openingsdatum doen
verschuiven. Wij begrijpen dat het voor sommige ouders een grote uitdaging oplevert om de weken van uitstel te overbruggen. Wij proberen een ieder zo zorgvuldig mogelijk tegemoet te komen. Mochten er nog vragen over zijn of behoefte aan extra toelichting zijn wij bereikbaar via enjoykinderopvang@me.com voor de kinderen van Enjoy! Preschool en Enjoy! Kinderopvang (BSO) en via laura.enjoydaycare@gmail.com voor de allerkleinsten (0-4 jaar). De laatste tekeningen en impressies hangen verspreid over de verschillende huidige locaties. Ook een mooie impressie voor de om te toveren buitenruimte!