GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Enjoy! kinderopvang heeft regels ten aanzien van gezond- en veiligheid.

In een jaarlijks teamoverleg over de risico inventarisaties stellen we
vast welke punten er gewijzigd moeten worden en wat de actieplannen zijn.

Daarnaast zijn er nog de huisregels.

Met de kinderen worden daarover de onderstaande afspraken gemaakt.

Gezondheid

Wij ontvangen kinderen in een veilige en gezonde leefomgeving.

Daar beschermen we de kinderen tegen grote risico’s en met kleine risico’s leren we ze om gaan. De risico’s hebben wij omschreven in onze Risico-Inventarisatie. Wij hebben op teamniveau de risico’s bepaald voor de nieuwe locatie. Daarvan hebben wij een lijst gemaakt en de risico’s verdeeld in grote en kleine risico’s.

Voor ons is het uitdagen en prikkelen van kinderen om verder te ontwikkelen onze grootste verantwoordelijkheid.
Er heerst een rustige en ontspannen sfeer bij Enjoy!, waar ook ruimte is om te ravotten en groot te worden. Dat betekent dat er ook builen gevallen kunnen worden en dat kinderen vies worden. Alles te lezen in ons beleid ‘Veiligheid & Gezondheid‘.